چهارشنبه، 16 بهمن 92 - 08:29

6771

موضوع فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی  در ماه های اخیر بحث بر انگیز بوده است.در این خصوص نظرکاظم آیت اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را جویا شدیم

 فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا شدنی نیست و در حقیقت یک حوزه است.فناوری اطلاعات بدون ارتباطات انجام پذیر نیست، رشد پذیر نیست، عملیاتی نیست.فناوری ارتباطات بدون اطلاعات قابل استفاده نیست.در حوزه ICT این دوشاخه اصلی موجود است. در حال حاضر ارتباطات از طریق صدا و تصویر یک امر طبیعی است و حوزه کسب و کار، بی نیاز از این فناوری نیست .خود فناوری اطلاعات بدلیل ویژگی توانمند سازی، یک ابزار توانمندساز ،برای تمامی حوزه های کسب و کار است.هر حوزه کسب و کار یک متولی دارد و زمانی که میخواهند از این ابزار استفاده کنند باید از متخصصان حوزه ICT  یاری بخواهند.فناوری اطلاعات ذات یک صنعت بزرگ و روبه رشد و نامحدودی  است.ما اگر از صنعت نفت استفاده میکنیم منابع و موارد مصرف آن کاملا مشخص است ولی این حوزه منابع نامحدود و مصارف روبه رشدی دارد و همیشه ناشناخته ها در این حوزه وجود دارد.در ایران وقتی بعنوان ابزار توانمند ساز استفاده میشود بیشتر به سمت استفاده ابزاری میرویم.تمامی موارد مطرح شده باعث ورود تشکیلات مختلف به این حوزه و اعمال نظر هستند به عنوان مثال وقتی به سمت محتوا میرویم باید به این نکته توجه داشت که محتوا ارتباط مستقیمی با فرهنگ دارد. از سوی دیگر بغیر از موضوع مالی و اقتصادی ،بحث امنیت اطلاعات وجود دارد.تمامی موضوعات فوق  شبکه ای در هم تنیده ایجاد کرده که اظهار نظر در این خصوص را سخت کرده است.ضرورت دارد در حوزه های مختلف برای تصمیم گیری درست تمرکز ایجاد شود.به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است.موضوع فیلترینگ در تمامی دنیا بر اساس سیاست گذاری های دولت وجود دارد.به نظر من موضوع فیلترینگ باید در شورای عالی مجازی مورد بازنگری قرار گیرد وشرح وظایف آن مشخص شود وخط قرمزها به اطلاع آحاد مردم برسد.

آیت اللهی در پاسخ به سوال اینکه سیاست گذاری فعلی بجای حل کردن مساله صورت مساله را پاک میکند گفت:در حوزه نشر که قانون مشخصی وجود دارد، بدلیل سلیقه های متفاوت گاهی اجازه نشر طبق یک قانون به یک مجموعه داده نمیشود.حال در خصوص این فناوری جدید و ناشناخته هایش نیز مسائل مبهمی وجود دارد.حال باید دید که در قبال استفاده از این ابزار چه مزایایی را بدست می آوریم و چه خطراتی را به جان میخریم.

logo-samandehi