شنبه، 27 اردیبهشت 93 - 01:19

 

Wide Wallpaper 099

گمرک با ابلاغ بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی در خصوص اخذ عوارض ۴ درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی را لغو کرد.مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۲۵۸۶۱/۹۳/۲۵۱۸۰/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ را به شرح زیر ابلاغ کرده است :

ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۷۰۲۶/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی ، بدینوسیله بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳/۱۷۲۹۸/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۴۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ این مرکز و فهرست (۴۸) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور ، لغو می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند. بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ، موضوع بند(۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، متعاقبا اعلام  خواهد شد .

یادآور می شود متن بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳/۱۷۲۹۸/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۴۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است : پیرو بند (۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ موضوع حکم تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۵ ، پیرامون وصول عوارض چهار درصد (۴) تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند ، بپیوست تصویر نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست ( ۴۸ ) قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. ضمناً در صورت ترخیص قبلی اقلام فهرست از ابتدای سالجاری تاکنون ، بدون پرداخت عوارض مزبور ، سریعاً نسبت به بازبینی اظهارنامه های مربوطه و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند. همچنین فهرست ردیف های تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسی و تعیین تعرفه اعلام خواهد شد.

متن نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: بازگشت به بند (ب) رونوشت نامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ پیرامون عوارض دریافتی از واردات کالا و محصولات فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری ، بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضمائم مربوطه جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:بازگشت به نامه شماره ۲۲۷/۲۱۰/۹۲ مورخ ۸/۱/۱۳۹۳ با موضوع (اعلام فهرست لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده که مشمول اخذ عوارض ۴ درصد می باشند) به پیوست جهت اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه و فراهم نمودن اقدامات بعدی حضورتان ارسال می گردد.

 

logo-samandehi