چهارشنبه، 02 آذر 01 - 08:14

مجلس با هدف توسعه فیبر نوری، در پی الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات است تا صندوق توسعه فیبر نوری را تشکیل دهد.طرح توسعه فیبر نوری مدت‌ها است که در کشور مطرح شده و یکی از مهم‌ترین اهدافی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پی اجرای آن است؛ هدفی که عیسی زارع‌پور هفته گذشته هم در مجلس بر تلاش وزارتخانه‌اش برای توسعه و دردسترس قراردادن آن برای ۲۰ میلیون خانوار و کسب‌وکار تا سه سال دیگر تأکید کرد.

در همین زمینه، مجلس ماده واحده‌ای به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ الحاق می‌کند که قصد دارد با هدف مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنیبر فیبر، صندوقی تأسیس شود.این صندوق با عنوان صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی‌بر فیبر نوری وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری آن خواهد بود. منابع مالی این صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت‌وزیران تأمین می‌شود.همچنین، وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی درزمینه پست و مخابرات خواهد بود، تصمیم بر این است که به کل کشور اختصاص یابد تا شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی‌بر فیبر نوری به‌طورعادلانه توسعه پیدا کند.

در این طرح، یک فوریتی دو تبصره نیز تعیین شده است. طبق اولین تبصره وزارت ارتباطات موظف شده است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی هرسال حداقل پنج‌میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی‌بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.در تبصره دوم نیز، ذکر شده است که کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه دارد در مدت سه ماه اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

logo-samandehi