پنجشنبه، 13 آبان 95 - 09:59

 

هران قدوسی در حاشیه «آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه‌های شهرستان شهرضا با پیوست پدافند غیرعامل» شهرستان شهرضا که در «روستای هونجان» این شهرستان برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در شهرستان شهرضا، درباره پروژه‌های مخابراتی اجرا شده در سه شهرستان شهرضا، دهاقان و سمیرم، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد سیستمهای ۲G در شهرضا ۵۸ عدد، در دهاقان ۱۴ عدد، در سمیرم ۲۸ عدد، در حنا ۲ عدد، در کُمه ۲ عدد و در ونک یک عدد است.
معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان اضافه کرد: در شرایط فعلی در شهرضا ۴۲ سایت ۲G باند ۹۰۰، ۱۷ سایت ۲G باند ۱۸۰۰ و ۱۷ سایت ۳G  قرار دارد، همچنین در شهرستان دهاقان ۱۲ سایت ۲G باند ۹۰۰، ۲ سایت ۲G باند ۱۸۰۰ و ۲ سایت ۳G وجود دارد؛ این در حالی است که در شهرستان سمیرم نیز ۲۱ سایت ۲G باند ۹۰۰  و ۷ سایت ۲G باند ۱۸۰۰  و ۲ سایت ۳G قرار دارد.
قدوسی گفت: تعداد سایتهای ۲G باند ۹۰۰ در بخشهای حنا و کمه و ونک مجموعاً ۴ عدد، تعداد سایتهای ۲G باند ۱۸۰۰ در این سه شهر ۲ عدد و سایت ۳G نیز در این شهرها وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای برنامه توسعه شبکه باند پهن در فاز ۷ توسعه در منطقه جنوب استان اصفهان گفت: در این برنامه تعداد سایتهای ۳G در شهرستانهای شهرضا به ۱۸ عدد، در دهاقان به ۴ عدد، در سمیرم به ۷ عدد افزایش می‌یابد و در هر یک از شهرهای حنا، کمه و ونک نیز یک سایت ۳G ایجاد می‌شود.
معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به ایجاد سیستم LTE در شهرستانهای جنوب استان، عنوان کرد: ایجاد ۱۷ سایت این سیستم در شهرضا، ایجاد ۲ سایت در دهاقان و ایجاد ۳ سایت در سمیرم در این برنامه قرار دارد.
قدوسی با اشاره به ایجاد سایت مخابراتی سیار «آستانه ۱» با اختصاص اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، اظهار کرد: هزینه برق رسانی فشار قوی ۲۰ KV این پروژه ۱۰۳ میلیون ریال، هزینه برق رسانی فشار ضعیف ۲۲۰ V 130 میلیون ریال، هزینه گراند ۲۰۰ میلیون ریال و هزینه تجهیزات و نصب و راه اندازی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: سایت «آستانه ۲» نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال شامل ۲۴۳ میلیون ریال برای برق رسانی فشار قوی ۲۰ KV، ۳۲۳ میلیون ریال برای برق رسانی فشار ضعیف  ۲۲۰ V، ۲۱ میلیون ریال برای گراند و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای تجهیزات و نصب و راه اندازی بوده است.
معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای سایت بارند شهرستان سمیرم با اختصاص اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، عنوان کرد: این اعتبار شامل ۲۴۳ میلیون ریال برای برق رسانی فشار قوی، ۲۳۲ میلیون ریال برای برق رسانی فشار ضعیف، ۲۱۰ میلیون ریال برای سیستم گراند و ۲ هزار میلیارد ریال برای تجهیز و نصب و راه اندازی بوده است.
قدوسی گفت: ایجاد سایت BTS در منطقه «سرطاق هونجان» نیز از جمله طرحهای مخابرات منطقه اصفهان است که با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون شامل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برای برق رسانی فشار قوی، ۴۰۰ میلیون ریال برای برق رسانی فشار ضعیف، ۱۷۶ میلیون ریال برای سیستم گراند و ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برای نصب و راه اندازی، هزینه شده است.

logo-samandehi