دوشنبه، 28 بهمن 92 - 05:39

419_449

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی به این پروتکل ارتباطی را به مردم وعده داده بود. هم اکنون و با گذشت ۶ ماه از وعده های اولیه وزیر ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست محمود واعظی تعرفه های واگذاری اینترنت را برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد تا این کاهش قیمت برای کاربران نهایی نیز اعمال شود.

کاهش ۳۵ درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۸۱ خود موضوع تعرفه ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارائه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز و مصوبات گذشته بررسی و تعرفه های جدیدی را مصوب کرد.

براساس این مصوبه، تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات شامل شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی ۳۵ درصد کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود ۳۸ میلیون تومان محاسبه می شد به حدود ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

سرعت بر مبنای بیت بر ثانیه تعرفه به ریال
 ۶۴ کیلو  ۵۶۴۲۰۰
 ۱۲۸ کیلو  ۱۱۲۸۴۰۰
 ۲۵۶ کیلو  ۱۶۹۲۶۰۰
 ۵۱۲ کیلو  ۲۸۲۱۰۰۰
 ۱۰۲۴ کیلو  ۵۰۷۷۸۰۰
 ۲۰۴۸ کیلو  ۹۰۲۷۲۰۰
 ۴ مگا  ۱۵۲۳۳۴۰۰
 ۸ مگا  ۲۵۳۸۹۰۰۰
 ۲۰ مگا  ۵۱۳۴۲۲۰۰
 ۳۴ مگا  ۷۲۲۱۷۶۰۰
 ۱۰۰ مگا  ۱۸۶۱۸۶۰۰۰
 ۱۵۵ مگا برابر یک STM1  ۲۴۰۳۴۹۲۰۰

کاهش ۲۰ درصدی تعرفه حجم اینترنت کاربران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان ۲۰ درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.

سطوح تعرفه بازه حجم ترافیک برمبنای گیگابیت تعرفه هر گیگابایت ملاحظات
سطح اول ۵ > حجم> 1 ۳۶۰۰۰
سطح دوم ۱۰ > حجم> 5 ۲۸۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم ۲۰ > حجم> 10 ۲۴۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم ۴۰ > حجم> 20 ۲۰۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم
سطح پنجم ۴۰<حجم ۱۶۰۰۰ تا ۵ گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم، بیش از ۲۰ تا ۴۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

به گزارش مهر، در راستای این مصوبه، تعرفه خدمات انتقال برای تامین ارتباط دسترسی به شبکه شهری و بین شهری ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکتهای pap و شرکت مخابرات ایران ۲۵ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب نرخ ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازای هر لینک براساس ارتباط شبکه داخل شهری، داخل استانی و بین شهری تا سرعت یک مگابیت بر ثانیه به ترتیب ۱۹۱۲۵۰ ریال، ۳۰۰۰۰۰ ریال و ۶۰۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته شد؛ در همین راستا تعرفه خدمات شبکه انتقال برای سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه ۱۰ برابر این قیمت، سرعت ۸ مگابیت ۲۵ برابر، سرعت ۳۴ مگابیت ۶۵ برابر، سرعت ۱۵۵ مگابیت ( یک stm1 ) حدود ۱۷۰ برابر این قیمت و یک stm4 و یک stm16 به ترتیب ۵۱۰ برابر و ۱۵۳۰ برابر قیمت یک مگابیت بر ثانیه قابل محاسبه است.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ماهیانه تامین ارتباط IP-MPLS

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ماهیانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکل IP-MPLS را نیز صرفا برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکتهای ارائه دهنده این خدمات تا سقف ۲۵ درصد کاهش قیمت، تغییر داد.

برمبنای این تعرفه گذاری، نرخ عرض باند سرویس اینترنت تحت پروتکل IP به ازای هر لینک با سرعت ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه براساس تعرفه شهری، داخلی استانی، بین استانی و MPLS عادی به ترتیب ۲۶۲۵۰۰ ریال، ۳۷۵۰۰۰ ریال، ۶۰۰۰۰۰ ریال و ۲۲۵ هزار ریال درنظر گرفته شده است. در همین حال نرخ پهنای باند این پروتکل براساس سرعت ۱۲۸کیلوبیت ۱٫۵ برابر این قیمت، سرعت ۲۵۶ کیلوبیت ۲٫۵ برابر، ۵۱۲ کیلوبیت ۴ برابر، یک مگابیت ۶ برابر، ۲ مگابیت ۱۰ برابر، ۴ مگا ۱۶ برابر، ۸ مگا ۲۵ برابر، ۲۰ مگا ۳۸ برابر، ۳۴ مگا ۶۵ برابر، ۱۰۰ مگا ۱۰۹ برابر و ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه ۱۷۰ برابر قیمت ۶۴ کیلوبیت خواهد بود.

در همین حال این مصوبه، تعرفه ماهیانه تامین ارتباط دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت را نیز برای ارائه خدمات ADSL با ۲۵ درصد کاهش تعیین کرد. در این زمینه قیمت اینترانت برای سرعت دسترسی ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شد و نرخ تعرفه های سرعت دسترسی های دیگر براساس ضرایب درنظرگرفته شده برای IPMPLS محاسبه خواهد شد.

کاهش ۲۵ درصدی نرخ خدمات شبکه ملی IP

به گزارش مهر، در ادامه تعرفه های مصوب شده برای واگذاری خدمات اینترنت ADSL، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات VPLS شبکه ملی IP را نیز ۲۵ درصد کاهش داد.

کاهش ۴۰ درصدی تعرفه استفاده از برق و فضا در مراکز مخابراتی

تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتی نیز صرفا برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL و نیز تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای ارائه این خدمات به میزان ۴۰ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL بابت یک آمپر برق ۲۲۰ ولت متناوب تک فاز بدون پشتوانه مبلغ ۲۱۰ هزار ریال و با پشتوانه مبلغ ۲۶۷ هزار و ۶۰۰ ریال باید بپردازند. این تعرفه برای برق ۲۲۰ ولت متناوب تک فاز ۳۳۰ هزار ریال و برای ۱۰۰ وات برق یک سویه با پشتوانه ۳۱۵ هزار ریال تعیین شده است.

در همین حال تعرفه استفاده از یک متر مربع فضای مخابراتی بدون بنا ماهانه در تهران ۴۲ هزار تومان و در سایر شهرها ۳۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است که این هزینه برای فضای مفید ساختمانهای مخابرات ۱۸۰ هزار تومان در تهران و ۹۰ هزار تومان در شهرهای دیگر در نظر گرفته شده است.

تضمین ارائه سرویس با ضریب اشتراک یک به هشت

براساس این مصوبه حداکثر ضریب اشتراک خط اینترنت یک به ۸ تعیین می شود و ارائه کنندگان خدمات ADSL موظف خواهند بود حداقل نرخ بیت تضمین شده به میزان یک هشتم نرخ بیت خط را برای مشترکان خود تضمین کنند. همچنین کف تعرفه اینترنت برای کاربران نهایی ۶۰ درصد سقف تعرفه حجمی تعیین شده در هر سطح به اضافه هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه تعیین می شود.

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف شدند خدمات مورد نیاز شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL را ارائه کنند. در همین حال برای اتصالات داخلی همچون کابل کشی مسی و نوری در جهت اتصال تجهیزات تجمیع ترافیک شرکتهای PAP، شرکت مخابرات ایران صرفا می تواند در صورت اجرای عملیات کابل کشی هزینه ایجاد و برقراری اتصال و نگهداری آن را دریافت کند و دریافت تعرفه انتقال ماهیانه علاوه بر هزینه های مذکور برای این اتصالات ممنوع است.

به گزارش مهر، این مصوبه با ابلاغ به شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و شرکتهای PAP لازم الاجرا شده است.

logo-samandehi