پنجشنبه، 09 خرداد 92 - 04:25
نگاه كمرنگ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع علم و فناوری

 

نگاه کمرنگ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع علم و فناوری

نگاه کمرنگ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع علم و فناوری

براساس اهداف سند چشم اندازبیست ساله، جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول علمی در منطقه خاورمیانه دست یابد. از جمله اسناد بالادستی توسعه کشور که به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران در حوزه علم و فناوری تهیه شده، سند جامع علمی کشور است . این سند مسیر حرکت و چگونگی پیمودن راه پیشرفت علمی کشور را تدوین ، ترسیم و نحوه مشارکت هر یک ازنهادهای اجرایی کشور را در تحقق اهداف بالادستی روشن می کند . تدوین نقشه جامع علمی کشور از تابستان ۱۳۸۵ با مسوولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شده و مدتی است برای اجرایی شدن به نهادهای مختلف سراسر کشور ابلاغ شده است. این نقشه شامل مجموعه ای جامع از سیاست ها و الزامات برنامه ریزی تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزش های اسلامی و آینده نگر است. نقشه جامع علمی کشور حاصل برنامه ریزی و مشارکت کمیته های کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است . همچنین این نقشه در ۵ فصل طراحی شده است که در آنها به تمام مسایل کلیدی و زیربنایی برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور اشاره شده است. این محصول مشترک و همه جانبه نشان از جامعیت و کارگشا بودن آن در حل مسایل دارد که توجه رییس جمهوری و کادر اجرایی آینده کشور به آن می تواند به نتایج قابل توجهی منتهی شود. با این وجود به نظر می رسد که نامزدهای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری به این مهم توجه چندانی ندارند چراکه در سخنان و شعارهای انتخاباتی آنان موضع روشنی در زمینه پیشبرد اهداف علمی کشور بیان نشده است . این در حالی است که در برنامه ریزی های مطرح شده از سوی آنان بیشتر به مسایلی مانند اقتصاد، سیاست خارجی، آموزش و پرورش، سینما و فرهنگ اشاره شده است.

logo-samandehi