دوشنبه، 07 بهمن 92 - 03:26

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با اشاره به فراخوان جذب و پذیرش واحدهای فناور در مراکز رشد خوشه‌های فناوری، گفت: نیازهایی که در این فراخوان مطرح شده در زمینه خوشه فناوری سنگ، گز وشیرینی و لوازم خانگی و صنایع وابسته است که افراد می توانند دانش و فنی را در این زمینه‌ها ایجاد کنند.مجید وفادار با اشاره به فراخوان جذب وپذیرش واحدهای فناور در مراکز رشد خوشه‌های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: این فراخوان به منظور جذب افراد فرهیخته و دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید دانشگاه و تمامی کسانی است که در زمینه مراکز رشد تخصص دارند و یا ایده‌هایی را براساس اعلام نیازی که شده دانشی وفنی را ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در کل کشور از ۹ مرکز رشد خوشه‌های فناوری که مجوز گرفته‌اند سه مرکز در اصفهان فعال شده است، ادامه داد: نیازهایی که اعلام شده در زمینه خوشه فناوری سنگ، گز وشیرینی وصنایع وابسته و لوازم خانگی و صنایع وابسته است که افراد می‌توانند دانش و فنی را ایجاد کنند.وفادار ادامه داد: تفاوتی که مرکز رشد ما با بقیه مراکز رشد دارد این است که قبل از ورود افراد نیازها را  اعلام کرده‌ایم و بعد از این نیازسنجی تضمین سرمایه گذاری در دانش‌هایی که ایجاد می‌کنند وجود دارد و شرکت ها وصنایع مربوطه در ایده‌هایی که تمایل دارند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با بیان این‌که محدودیت زمانی برای شرکت افراد در این فراخوان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند با مراجعه به آدرس‌هایی که در سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی و یا سایت وزارت علوم وجود دارد با مراکز رشد تماس بگیرند و اگر در جلسه مصاحبه‌ای که با حضور نمایندگان وزارت علوم انجام می‌گیرد پذیرش شدند می‌توانند در هسته‌های فناور مستقر شوند.وی با بیان اینکه در هر سه حوزه مرکز رشد فناور استقبال خوبی به عمل آمده، اضافه کرد: فعالیت‌های افراد به طور مستمر پیگیری می‌شود و اگر این افراد توانایی فنی مدنظر را نداشته باشند از سیستم کنار گذاشته می‌شوند.

وفادار با بیان اینکه کسانی که متخصص هستند و ایده‌هایی در این حوزه‌ها  دارند حتما در این فراخوان شرکت کنند، اضافه کرد:  اگر افرادی ایده‌های دیگری غیر از این محورهایی که اعلام شده، دارند که در صنایع می‌تواند کاربرد داشته باشد نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند؛ خریدار دانش وفنی که ایجاد می‌شود شرکت‌های مادر هستند؛ با توجه به این‌که خوشه فناوری لوازم خانگی متعلق به گروه صنعتی انتخاب و خوشه فناوری  گزوشیرینی متعلق به  شرکت گز و سکه و خوشه فناوری سنگ متعلق به مرکز تیران وکرون است تضمین می‌شود دانشی که ایجاد شده خریداری شود.

logo-samandehi