دوشنبه، 09 اسفند 00 - 06:41

 

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت درباره سرنوشت طرح پس از ابطال مصوبه کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، گفت: «این ایراد یک اشکال شکلی است و ماهیتی و محتوایی نیست. در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ویژه هستیم تا ایراد را رفع کنیم و دیگر برای تصویب کلیات طرح رای‌گیری نداریم.»رضا تقی پور رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح صیانت در پاسخ به این سوال که پس از ابطال مصوبه کمیسیون درباره کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، سرنوشت طرح چه خواهد شد؟ گفت: یک اشکال شکلی را معاون قوانین مجلس مطرح کرده است.

وی توضیح داد: «قضیه از این قرار است که نسخه جدیدی که روی آن صحبت کردیم (در کمیسیون روی آن رای گیری شد) نسخه جدیدی است که بعد از اینکه طرح به کمیسیون ویژه بررسی آمده است و بعد از اینکه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، تهیه شده است. به عبارت دیگر این نسخه نسبت به نسخه اولی که از صحن مجلس آمده است تفاوت دارد.»وی ادامه داد: «معاون قوانین مجلس ایرادی را مطرح کرده که از نظر شکلی در ابتدا باید آن نسخه که از صحن آمده در کمیسیون رای‌گیری می‌شد و بعد تغییرات را اعمال می کردید.»رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: «بنابراین این ایرادی که گرفته شده است کاملاً یک اشکال شکلی است و اشکال ماهیتی و محتوایی نیست.»

روی نسخه اولی که از صحن آمد هم نظر اعضا را گرفتیم

تقی پور اضافه کرد: «بحث ما این بود که چون رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی بودند و این تصمیم در حضور خود آقای پورسید معاون قوانین مجلس در جلسه اول آذر ماه ۱۴۰۰ گرفته شده است و بعد آن را در جلسه نهم آذر ماه ۱۴۰۰ در کمیسیون از نماینده ها رای گرفته ایم که تغییرات را اعمال کنیم، بنابراین با همان روشی که مد نظر معاونت قوانین مجلس است، پیش رفته ایم و راه همان است.»رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی افزود: «ما به جای اینکه نسخه قبلی را بررسی کنیم که نسخه ای بود که خودمان هم به آن ایراد وارد می‌کردیم (نسخه بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۰ که گفتیم ایراد دارد)، اول ایرادات را برطرف کردیم و نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را هم اعمال کردیم و تا حدود زیادی نظر این مجموعه را جلب کردیم و بعد کلیات را پیگیری کردیم.»وی گفت: «تاکید می کنم که اشکال فقط یک اشکال شکلی است و در محتوا اشکالی وجود ندارد.»

در حال مذاکره برای حل ایراد شکلی معاونت قوانین مجلس هستیم

تقی پور اظهارداشت: «در حال حاضر در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هستیم که این ایراد را رفع کنیم.»خبرنگار فارس پرسید: «پس با توجه به این توضیحات، وقتی جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت تشکیل شود دیگر برای کلیات رای گیری جدیدی انجام نخواهد شد؟»رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «برای کلیات رای گیری نداریم و وارد مواد طرح می شویم. علی القاعده برای کلیات رای گیری نمی کنیم. زیرا نظر اعضای کمیسیون این است که خودمان خواستیم که این تغییرات اعمال شود؛ بنابراین به صورت غیر مستقیم به تغییرات رای داده ایم و حالا خود تغییرات را تایید کرده ایم.»به گزارش فارس، پس از اینکه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اخیرا با تصویب کلیات این طرح خبر ساز شد، معاونت قوانین مجلس این مصوبه را رد کرد و اعلام کرد که نوع رای گیری از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست.

logo-samandehi