چهارشنبه، 10 فروردین 90 - 01:16

DSC05367

بخش فنی و پشتیبانی آسمان فراز را معرفی نمایید

این بخش به عنوان حساس ترین و حیاتی ترین بخش شرکت به دلیل تماس مستقیم با مشتری و پشتیبانی ۲۴ ساعته سرویس می باشد که با تشکیل یک تیم مجرب در سه حوزه در حال سرویس دهی و ارائه خدمات به مشترکین مجموعه شرکت می باشد.

این بخش ها عبارتند از بخش Callcenter یا همان جوابگویی به مشترک که شامل نیروهای کارشناس در حوزه رفع اشکالات عمومی و یا دریافت مشکلات تخصصی کاربران و مشترکین و ثبت آن در سیستم پیگیری جهت ارجاع به کارشناسان نگهداری که در حوزه دیگری مستقر بوده و وظیفه رفع اشکال در سطوح بالاتر را به دارند، می باشد.در حوزه نگهداری نیز همانگونه که بیان شد کارشناسان جهت رفع اشکال بصورت تخصصی مشغول به کار میباشند.

البته وظیفه مانیتورینگ شبکه نیز با این بخش می باشد که در قسمت NOC شرکت مستقر می باشد.همچنین اعزام نیرو جهت رفع خرابی های احتمالی که نیازمند حضور نیرو در محل را دارد نیز با همین بخش است.این بخش بصورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در حال انجام وظیفه می باشد.حوزه بعدی بخش راه اندازی و توسعه می باشد که با توجه به حجم بالای توسعه شبکه و تعداد زیاد راه اندازی از کادر مستقل در این بخش استفاده می گردد.

چه معضلاتی از نظر شما در بخش شبکه مراکز توزیع اینترنت وجود دارد و شرکت آسمان فراز و بخش فنی آن چه راه کارهایی جهت رفع آنها اندیشیده است؟

معضلات اصلی مراکز توزیع اینترنت،پهنای باند دریافتی با کیفیت نامطلوب،پشتیبانی ضعیف و عدم جوابگویی مطلوب و صحیح به مشتری،درصد پایین پایدار بودن شبکه های این مجموعه ها و متخصص نبودن کادر فنی که نتیجه آن پایین آمدن بهره وری سیستم و بالا رفتن تعدد خرابی و زمان رفع آن را می توان عنوان نمود.

در این خصوص شرکت آسمان فراز در بحث پهنای باند دریافتی با افتخار می تواند عنوان نماید که تنها شرکت حال حاضر در سطح استان می باشد که با انتقال پهنای باند دریافتی خود از بستر مخابرات استان به مجموعه زیر ساخت کشوری و تامین پهنای باند پشتیبان از مجموعه های غیر متمرکز مخابراتی تا حد بسیار زیادی این مشکل را برطرف نموده است.در خصوص پشتیبانی و جوابگویی به مشترک سیستمCall Centerو پیگیری خرابی بهترین شیوه موجود جهت این امر می باشد که در حال حاضر در مجموعه آسمان فراز فعال و در حال استفاده است. در خصوص ایجاد پایداری شبکه عمدتاً مشکل از سیستم برق، تجهیزات مرکزی شبکه و تجهیزات انتقال ایجاد می گردد. خوشبختانه به این منظور شرکت آسمان فراز با تامین ژنراتور مخابراتی و همچنین تامین برق اضطراری موازی تا ۱۱ ساعت بدون ژنراتور و تا ۷۲ ساعت بدون وجود برق و سوخت با استفاده از ژنراتور امکان سرویس دهی در شرایط بحران برق را داراست. در زمینه تجهیزات مرکزی شبکه با استفاده از تجهیزات طراحی شده بصورت Redundant به شیوه Active/Passive و همچنین تامین تجهیزات انتقال بصورت ۱+۱ تا حد زیادی نسبت به رفع این معضل اقدام نموده است. شاید بتوان بدترین معضل را عدم تخصص کادر فنی دانست که در این زمینه شرکت آسمان فراز با آماده سازی تیم مجرب و استفاده از توان فنی کادر خود نسبت به آموزش کادرهای جدید اقدام نموده و تیم مستقر را بعنوان یکی از نمونه ترین تیم های پشتیبانی بکار گرفته است.

در خصوص امنیت شبکه مشترکین و تامین آن برای کاربران خود چه اقداماتی انجام داده اید؟

بطور کلی توزیع کنندگان عرض باند اختصاصی وظیفه تامین امنیت شبکه داخلی کاربران خود را ندارند و صرفاً پهنای باند دریافتی و ارسالی به سمت مشترک را کنترل و از آلودگی مصون مینمایند و لیکن در این خصوص با توجه به حضور کادر مجرب در سیستم فنی این شرکت با ارائه طرح و مشاوره برای مشترکین خود در خصوص تامین و پیاده سازی امنیت در شبکه های داخلی آنها در حال انجام وظیفه می باشند.

برنامه های توسعه مجموعه فنی آسمان فراز را بطور خلاصه شرح دهید؟

یکی از سیستم های کلی مجموعه مدیریت آسمان فراز که به بخش فنی ابلاغ شده است،پیاده سازی شبکه انتقال و توزیع مستقل از کلیه اپراتورهای شبکه می باشد.در این خصوص خوشبختانه شرکت به نتایج مطلوبی رسیده است و در حال حاضر با زیر پوشش قرار دادن شعاع ۱۰۰ کیلومتری شهر اصفهان از بستر شبکه بی سیم و اجرای طرح توسعه آن به کل استان سعی بر بی نیاز نمودن مجموعه و مشترکین از معضلات متعدد اپراتورهای انتقال استان می باشد. برآورد ما از امکان پذیر بودن این طرح توسعه قطعی است و فکر می کنم در صورت عدم ایجاد اختلال در عملکرد! تکمیل این شبکه تا پایان سال ۹۰ محقق گردد.

logo-samandehi