سه شنبه، 08 مرداد 92 - 02:19
گوگل و ساخت دستگاه ترجمه شفاهی همزمان

 

گوگل و ساخت دستگاه ترجمه شفاهی همزمان

گوگل و ساخت دستگاه ترجمه شفاهی همزمان

شرکت گوگل قصد دارد دستگاهی بسازد که می تواند به عنوان یک مترجم کلام شفاهی به صورت شفاهی و در لحظه عمل کند.اگرچه انتظار نمی رود که دستگاه گوگل از فناوری دستگاه های مترجم فیلمهای علمی تخیلی چون جنگ ستارگان برخوردار باشد اما این دستگاه می تواند کلام شفاهی را در زمان واقعی به یک زبان دیگر ترجمه کند.هوگو بارا نایب رئیس اندروید گوگل گفت: این دستگاه درحال حاضر یک گزینه محسوب می شود و با پیشرفتهای اخیر نرم افزار مترجم گوگل ممکن است دستگاه به یک واقعیت تبدیل شود. بارار یادآور شد که ما نمونه های بسیاری از این نوع مترجمها داریم و من آنها را بررسی می کنم تا بفهمم که چه میزان پیشرفت کرده ایم. وی افزود که این نرم افزار هنوز چند سال با آماده شدن فاصله دارد.برخی از ترجمه ها نزدیک به ترجمه بی نقص هستند برای مثال ترجمه انگلیسی به پرتغالی چنین ویژگی دارد اما این مسئله را نمی توان درباره سایر زبانها نیز مطرح کرد. این تصمیم گوگل ابتدا در سال ۲۰۱۰ مطرح شد، فرانز اوچ رئیس وقت نرم افزار مترجم گوگل اشاره کرد که ترجمه کلام به کلام تا چند سال آینده تحقق می یابد.اپلیکیشن ترجمه گوگل چون سایر اپلیکیشنها در مارکت اندروید یا (Play) می تواند متن یک زبان را به زبان دیگر ترجمه کند، این اپلیکیشنها حتی می تواند کلام را به متن ترجمه کند اما آنها از قابیت تبدیل کلام به کلام در لحظه و ترجمه شفاهی برخوردار نیستند چرا که این نوع ترجمه دارای محدودیتهای خاص خود است. توانایی تشخیص صدا روی اپلیکیشنها و نرم افزارها نیز باید ارتقا یابد تا سروصدای پس زمینه یا میکروفنهای ضعیف روی صحت ترجمه تأثیرگذار نباشد.

logo-samandehi