یکشنبه، 19 آذر 96 - 10:57

 

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در حالی اعلام شد که سهم سازمان #رگولاتوری از آن با کاهشی ۵ میلیارد تومانی رو به رو بوده است. 👈کل بودجه مصوب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۹۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ کاهشی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی داشته است. البته در مجموع بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایشی ۴۴ میلیارد تومانی داشته است.همچنین رقم تعیین شده برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۹۵ میلیون تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایشی ۶ میلیون تومانی داشته است درحالی که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایشی دوبرابری داشته است

logo-samandehi