شنبه، 14 آذر 94 - 03:29

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، با دریافت مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات در مرکز آموزش سازمان فاوا برگزار می گردد.

ax

بنا بر این گزارش در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۳ شورای عالی اداری  با موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی و ماده ۱۵ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی،کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان دولت در سه سطح مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و عموم کارکنان، در سال جاری برنامه ریزی گردیده و تنها آن دسته از مراکز آموزشی که مجوز برگزاری این دوره ها را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت کرده باشند مجاز به برگزاری دوره ها می باشند.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان فاوا مرکز آموزش و فرهنگ سازی  این سازمان که از چندین سال قبل مجوز برگزاری دوره های کارکنان دولت را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دریافت کرده بود، با احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در تاریخ ۱۶/۷/۹۴ مجوز برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات را از سازمان مذکور دریافت نمود و در حال حاضر آمادگی ارائه کلیه دوره ها در هر سه سطح یاد شده را دارد.

logo-samandehi