چهارشنبه، 22 خرداد 92 - 02:39
وبسایت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری
 وبسایت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری

وبسایت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری

تذکرات:
– این یک جستجوی میدانی است. فهرست وبسایت های هر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری این دوره با جستجو از طریق موتور جستجوی گوگل به دست آمده است و ممکن است سایت های دیگری از یک نامزد وجود داشته باشد که در این بررسی به آن اشاره نشده باشد.

– محل میزبانی نشان داده شده برای هر سایت در لحظه بررسی مطابق جدول فوق بوده و ممکن است بعد و قبل از این بررسی محل میزبانی سرور آن جابجا شده باشد.

– ممکن است مدیران فنی سرور برخی از وبسایت ها برای مدیریت ترافیک مراجعین از راه حلهای “تعادل ترافیکی” استفاده کرده باشند به این صورت که در یک لحظه یکسان، یک بازدید کننده به سرور “الف” و بازدید کننده بعدی به سرور “ب” ارجاع داده شود.

logo-samandehi