شنبه، 30 شهریور 92 - 10:57
5 معاون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

5 معاون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

5 معاون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمود واعظی با صدور احکام جداگانه ای معاونان خود را در حوزه های فناوری و امور بین الملل ، حقوقی و امور دولت و مجلس، توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی، منصوب کرد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز تغییر نکرده است ،باید دید واعظی در روزهای آینده در مورد این معاونت چه تصمیمی می گیرد. بر اساس حکم واعظی سید مجتبی هاشمی به سمت معاون فناوری و امور بین الملل، مرتضی براری به سمت معاون حقوقی ، امور دولت و مجلس ، مهدی راسخ به سمت معاون توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نصرالله جهانگرد را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و علی اصغر عمیدیان به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد. واعظی همچنین در این هفته مسوولیت مدیرکلی دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سیدتحسین عادلی واگذار کرد.

logo-samandehi