سه شنبه، 04 آبان 95 - 12:37

 

6

 

 

 

✅آمار بترتیب زیر بوده با احتساب ۱۳۵ نفر

?زیر ۲۵ درصد رضایتمندی از سایت ۴۹ درصد یعنی تعداد ۶۶ نفر
?رضایتمندی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از سایت ۱۳ درصد یعنی تعداد ۱۷ نفر
?رضایتمندی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از سایت از ۲۰ درصد یعنی تعداد ۲۷ نفر
?رضایتمندی بالای ۷۵ از سایت ۱۹ درصد یعنی تعداد ۲۵ نفر
که بعد از اعلام خبر تغییرات زیر داده شده
✔️ پس از اضافه شدن ۸ نفر به آمار شاهد تغییرات زیر هستیم

?زیر ۲۵ درصد رضایتمندی از سایت ۱۹ درصدیعنی تعداد ۶۶ نفر
?رضایتمندی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از سایت ۱۳ درصدیعنی تعداد ۱۷ نفر
?رضایتمندی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از سایت از ۲۰ درصدیعنی تعداد ۲۷ نفر
?رضایتمندی بالای ۷۵ از سایت ۴۹ درصد یعنی تعداد ۶۶ نفر

?حتی اگر تعداد ۸ نفر اضافه شده رضایتمندی بالای ۷۵ درصد را دشته باشند مجموع این افراد به ۳۳ نفر میرسد نه ۶۶ نفر
?تعداد ۸ نفر اضافه شده در آمار ویرایش شده در نظرسنجی محاسبه نشده است.

❌ کاملا مشخصه جای رضایتمندی ۲۵ درصد با رضایتمندی ۷۵ عوض شده است

❌در همه جا نظرسنجی برای بهبود خدمت رسانی به مشتریان استفاده میشود این در حالیست که گویا نظرسنجی در سایت نمایشگاه اتوکام اصفهان بیشتر جنبه نمایشی دارد❌

logo-samandehi