شنبه، 26 بهمن 98 - 06:13

 

 

بهترین خدمات دهندگان اینترنت یا به عبارتی بهترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ از کدام شرکت اینترنت بگیریم؟ بهترین اینترنت موبایل را کدام اپراتور میدهد؟ بدترین شرکت های اینترنتی کدامند؟ از کیفیت اینترنت فعلی راضی نیستم چه شرکتی را جایگزین کنم؟  این پرسش ها پاسخی همیشگی ندارند و همواره پاسخ می‌تواند بر اساس تجربه هر کاربر متفاوت باشد.بزرگترین مشکل در پاسخ دادن به این پرسش‌ها این است که همگان همه چیز نمی دانند یا به عبارتی دیگر خط کش کیفیت اینترنت دست همگان نبوده ولی حالا وضع فرق می‌کند.

راه‌اندازی سرویس نت سنج پلاس توسط وزارت ارتباطات ( رگولاتوری) این فرصت را فراهم آورده که کاربران ببینند در هر استان وضعیت کیفیت سرویسشان در مقایسه با شرکتهای دیگر چگونه است.در ادامه ما وضعیت اینترنت در اصفهان را بر اساس اطلاعات این  سامانه بررسی کرده‌ایم.سامانه نت سنچ پلاس کیفیت اینترنت را در پنچ گروه بررسی کرده که شامل کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی است.این سامانه سپس بر اساس شاخص‌ها و فرمول‌هایی که البته آنها را شفاف نکرده به هر شرکت رتبه داده است که ظاهرا این رتبه‌ها هر ماه تغییر می‌کند.

 

بهترین و بدترین اینترنت برای کاربران تجاری

 

بر اساس آمارهای این سامانه بهترین اینترنت برای کاربران تجاری را به ترتیب سه شرکت ۱-  شاتل ۲- پیشگامان ۳-آسیاتک  و  ارایه می‌دهند

سه شرکت۴- حلما گستر۵- پارس آنلاین ۶- مخابرات  با کیفیت متوسط در جدول کاربران تجاری قرار دارند.

بدترین اینترنت برای کاربران تجاری را ۷ – فن آوا – ۸-صبانت – ۹-های وب  ارایه می‌دهند. بنابراین این شرکتها ارایه دهنده بدترین سرویس اینترنت هستند.

بهترین اینترنت برای بازی آنلاین

بر اساس شاخص‌های نت سنج پلاس بهترین شرکتهای ارایه دهنده اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین را ۱- شاتل ۲- آسیاتک ۳- پیشگامان   هستند.

۴ – پارس آنلاین ۵-حلما گستر– ۶- مخابرات  در رده متوسط هستند و فن آوا ، صبانت و های وب بدترین اینترنت را برای بازی آنلاین ارایه می‌دهند یا به نوعی جزو بدترین شرکت های اینترنتی برای بازی آنلاین هستند. بنابراین این سه شرکت برای بازی آنلاین پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

 

بر اساس این جدول، های ۱- شاتل ۲- آسیاتک ۳- پیشگامان بهترین اینترنت برای تماسهای اینترنتی را ارایه می‌دهند.

۴ – پارس آنلاین ۵-حلما گستر– ۶- مخابرات در رده متوسط قرار دارند و فن آوا ، صبانت و های وب بدترین اینترنت برای تماس اینترنتی را دارند..

بهترین اینترنت برای دانلود حجیم

کاربرانی که به دانلود علاقه دارند خوب است بدانند بهترین اینترنت برای آنها به ترتیب شاتل ، پیشگامان ؛ حلماگستر  است که در رتبه‌های اول تا سوم لیست بهترین شرکتهای اینترنتی  را تشکیل میدهند.کیفیت دانلود شرکتهای آسیاتک ، مخابرات و صبانت برای دانلود متوسط است.

شرکتهای پارس آنلاین ، فن آوا  و های وب  در رده کیفیتی ضعیف برای دانلود قرار دارند بنابراین جزو بدترین شرکت های اینترنتی از نظر دانلود قرار میگیرند.

بهترین اینترنت برای وبگردی

 

از نظر وبگردی و بهترین اینترنت، بهترین شرکتهای اینترنتی را  سه شرکت شاتل ، پیشگامان و حلما گستر در رده کیفی خوب تشکیل می‌دهند. شرکتهای  آسیاتک، پارس آنلاین و صبانت  برای وبگردی کیفیت متوسط دارند و کیفیت اینترنت شرکتهای مخابرات ، فن آوا و های وب  برای وبگردی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین این سه شرکت جزو بدترین شرکت های اینترنتی از این نظر قرار میگیرند.

بهترین اپراتور موبایل از نظر پوشش شبکه

در زمینه اینترنت موبایل رگولاتوری وضعیت پوشش را هم به عنوان یک شاخص کیفی در نظر گرفته و در یک نقشه اینتراکتیو وضعیت آنتن دهی و پوشش را در تمامی نقاط شهر مورد تست و آزمایش قرار داده که کاربران می‌توانند میزان پوشش شبکه محله سکونت یا کار خود را در آن ببینند. اما بر اساس ارزیابی رگولاتوری حداقل در استان تهران هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل در مجموع وضعیت خوبی دارند.ولی پوشش دهی همراه اول نسبت به دو اپراتور دیگر بهتر است

رایتل

ایرانسل

همراه اول

بهترین اینترنت موبایل

در زیرگروه کیفیت اینترنت در بخش های تجاری ، بازی ، تماس تصویر رتبه بندی تغییر نداشت

 

مقایسه کیفیت اینترنت سه اپراتور تلفن همراه در پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی یک نتیجه مشابه دارد. در هر پنج گروه همراه اول با کیفیت خوب در رتبه اول، ایرانسل  با کیفیت متوسط دررتبه دوم و رایتل با کیفیت ضعیف در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین میتوان گفت همراه اول بهترین اینترنت موبایل کاربران تجاری بازی و تماس اینترنتی را دارد.

بیشترین شکایات اینترنت موبایل

این سامانه همچنین شاخص‌هایی از نظر تعداد شکایات کاربران را هم ارایه داده است. با ذکر این نکته که کم یا زیاد بودن شکایت لزوما به تنهایی نشان دهنده وضعیت خوب یا بد یک شرکت نمی‌تواند باشد چراکه باید تناسبی بین تعداد کاربر و تعداد شکایت برقرار باشد. رگولاتوری برای این کار هم شکایت ها را از نظر تعدادی و هم به ازای تعداد مشترک یکسان در نظر گرفته است.

تعداد شکایت از اپراتورها از نظر تعدادی

بر اساس آمارهای یک ماه اخیر بیشترین شکایت کاربران از کیفیت سرویس ( شامل عدم آنتن دهی به شبکه نسل سوم و چهارم و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ است ) . شکایت از کیفیت سرویس به معنی عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده در رتبه دوم بیشترین شکایت‌های کاربران است و مشکلات مالی و تعرفه در رده سوم شکایت در سطح استان تهران است.

بر اساس مقایسه تعداد شکایت اپراتورها بیشترین شکایت‌ها از  نظر عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت  به همراه اول و سپس ایرانسل و بعد رایتل صورت گرفته است. بیشترین شکایت از نظر عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده از ایرانسل، همراه اول و سپس رایتل صورت گرفته است.

از نظر مشکلات تعرفه ایرانسل به تنهایی در این جایگاه حضور دارد.

تعداد شکایت از اپراتورها به ازای هر صدهزار مشترک

بر اساس این شاخص در زمینه عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت پرسرعت رایتل بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده و همراه اول و ایرانسل در رتبه‌های بعدی هستند. از نظر کیفیت سرویس و مشکلات مالی تعرفه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تقریبا مشابه هم هستند.

 

 

 

 

 

گفتنی است که سامانه نت سج پلاس امکان شکایت آنلاین کاربران از اپراتورها را هم فراهم کرده است.

بهترین اینترنت  TD LTE

رگولاتوی دو شرکت ایرانسل و مبین نت را از نظر اینترنت TD-LTE مورد تست قرار داده که در هر پنج زمینه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی مبین نت وضعیت بهتری دارد و اینترنت TD-LTE  این شرکت خوب ارزیابی شده است. در مقابل کیفیت اینترنت TD-LTE ایرانسل متوسط است.از نظر شکایت کاربران از اینترنت TD-LTE بیشترین شکایت از مبین نت و کمترین از ایرانسل بوده است .

 

 

 

 

 

logo-samandehi