جمعه، 09 شهریور 97 - 07:33

👈یک اصطلاح ژاپنی می‌گوید: “سامورایی‌ها ایستاده می‌میرند.” یعنی یک جنگجوی سامورایی حتی اگر در محاصره کامل هم باشد و مرگ خود را قطعی ببیند تا آخرین لحظه شمشیر خود را رها نمی‌کند تا برای حمایت از سایر همرزمان و ارباب خود هم که شده یک سرباز بیشتر از دشمن بگیرند تا به این ترتیب شانس بقیه را برای زندگی و پیروزی بیشتر کنند.

👈طارق‌بن زیاد که از فرماندهان قدرتمند مسلمانان در شمال آفریقا بود، زمانیکه قصد فتح اسپانیا را داشت، بعد از ورود به خاک این کشور دستور داد کشتی‌های جنگی سپاهش سوزانده شوند تا سربازان فکر فرار یا بازگشت را از سر خود بیرون کنند. سپس به آنها گفت یا می‌جنگید و می‌میرید یا می‌جنگید و پیروز می‌شوید راه عقب‌گردی وجود ندارد پس بجنگید و پیروز شوید و اینگونه اسپانیا را فتح کرد.

👈تاریخ البته درس‌های مشابه زیادی دارد. آدولف هیتلر هم همیشه به سربازان و فرماندهان خود می‌گفت، وقتی راهی نبرد می‌شوید آخرین گلوله تفنگ را برای شلیک به خود نگه دارید. او تسلیم شدن را ننگ و خیانت به خود و همرزمان و کشورش می‌دانست و با همین نگاه و رویکرد دنیا را به لرزه درآورد.

❌بخش خصوصی و شاغلان در این بخش نیز اکنون در نوعی محاصره قرار دارند و در چند جبهه مشغول جنگ هستند. آنها اکنون از یک سو در دو جبهه قدیمی و همیشگی یا همان جبهه بوروکراسی، رانت‌خواری و تبعیض و دیگری جبهه تحریم‌ها در نبرد بوده و هستند و از سوی دیگر با گشایش جنگ‌ها و جبهه‌های جدیدی نیز مواجه شده‌اند که دو جبهه و جنگ جدید اقتصادی و بی‌تدبیری نیز به آنها اضافه شده است.

❌واقعیت آن است که در این محاصره دو راه بیشتر وجود ندارد. یا باید با تسلیم شدن و در بستر بیماری افتادن و تعدیل مستمر نیرو و امکانات و در سکوت شاهد مرگ حتمی خود باشند یا آنکه تا آخرین لحظه، متحد شده و ایستاده به جنگ روند و به این ترتیب شانس بقا برای خودشان یا همصنفان و کارکنان و بازارشان را یکبار و برای همیشه یکسره کنند.

❌همه می‌دانیم که در دل هر تهدید همواره فرصت یا فرصت‌هایی نهفته است که نباید به راحتی از کنار آنها گذشت و هنر مدیریت‌ها هم اصولا در همین شرایط سخت و تبدیل وضعیت‌ها رقم می‌خورد.

👈فعالان بخش خصوصی و مدیران صنوف و اتحادیه‌ها و سازمان‌های حوزه فاوا باید لباس عافیت‌طلبی و بیماری را از تن درآورده و با کنار گذاشتن تعارفات، ملاحظات، وعده‌ها و منفعت‌طلبی‌های موقتی به شکلی کاملا صریح و شجاعانه تمامی موانع کسب‌وکارهای خود اعم از ساختارها، مدیران، مجوزها، مقررات و سایر اشکال دیگر که در حکم مانعی برای بقای آنها محسوب می‌شود را مستقیما خطاب قرار دهند. وگرنه این تهدید در حکم یک دومینو گریبان همه را یک به یک خواهد گرفت.

logo-samandehi