برچسب‌ "احسان شهیر"

آشنایی با واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان ارتباط | یکشنبه، 23 شهریور 99 - 03:01

احسان شهیر- دکترای مدیریت استراتژیک واحد توسعه کسب و کار نه با هدف ایجاد چرخی برای اقتصاد ؛ بلکه با شعار مدیریت چرخه…

اصفهان سرآمد شهرهای جهان میشود اگر …

| شنبه، 18 خرداد 92 - 07:46

یک مدیر جوان از آن دسته مدیرانی که هم اهل فناوري اطلاعات است و هم متخصص رسانه. ۴ سال و اندی را به…

logo-samandehi