برچسب‌ "مسعود نژاد ستاری"

کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

اصفهان ارتباط | دوشنبه، 22 تیر 94 - 05:02

سازمان نظام صنفی رایانه کشور و به دنبال آن سازمان های نظام صنفی رایانه استانی با هدف نظام بخشی و ساختاردهی به بازار…

آموزش و انتقال دانش، ایجاد فضای هم اندیشی و تقویت ارتباط متخصصین مدیران و صنعت در دومین کنفرانس فن آوری های نوین ارتباطی

| چهارشنبه، 07 تیر 91 - 01:47

  مجموعه داناک را بطور اجمال معرفی نمائید. مجتمع علوم و فن آوری داناک، یک مجموعه آموزشی است که با محوریت برگزاری رویدادهای…

logo-samandehi