#من_ ماسک_میزنم

برچسب‌ "Equil Smartmarker"

با ‫Equil Smartmarker نوشته‌های روی وایت‌بورد را بر روی دستگاه‌های موبایل ببینید

اصفهان ارتباط | جمعه، 01 اسفند 93 - 07:47

نوشته‌های روی یک وایت‌بورد در طول یک جلسه یا سخنرانی می‌توانند بسیار مهم باشند، اما به محض پاک کردن تخته این نوشته‌های دیگر…

logo-samandehi