برچسب‌ "FingerReader"

با انگشت خود صحبت کنید تا متن‌های کتاب را با صدای بلند برایتان بخواند

اصفهان ارتباط | شنبه، 30 فروردین 93 - 06:12

خط بریل به افراد نابینا برای خواندن بعضی از کتاب‌ها بسیار کمک می‌کند، اما بسیاری از کتاب‌های چاپ شده وجود دارند که به…

logo-samandehi