یکشنبه، 15 آبان 01 - 09:17

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز سال های آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی تعداد ۱۱۰۳ نفر از واجدین شرایط را براساس جداول پیوست شماره ۳ و ۴ و از طریق آزمون کتبی ، ارزیابی ، مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری ) کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی ) ، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت ، توانایی جسمی و ویژگی های روان شناسی ) و گزینش به صورت قرار داد موقت طبق ضوایط قانون کار و تامین اجتماعی جذب می نماید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک کنید

 

 

 

logo-samandehi