شنبه، 13 بهمن 97 - 07:37

 

همایش بازاریابی و فروش در بازارهای بین المللی در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.پرویز درگی مدرس بازاریابی در این همایش گفت: درجه باز شدن اقتصاد جهان در حال حاضر بیش ترین حد خود در طول تاریخ است و دهکده جهانی دیگر یک شعار نیست.وی افزود:جهان به شدت به سمت اقتصاد باز حرکت می کند و اقتصاد باز همان اقتصاد رقابتی است ،اقتصاد بازار اقتصاد هست ها و نیست ها است و اقتصاد بسته، اقتصاد بایدها و نبایدها است.

درگی  اظهار داشت:اقتصاد باز بر دو اصل اساسی استوار است یکی تخصیص بهینه منابع را بازار انجام می دهد و نه نظام سیاسی و اداری و دیگری در تقسیم بندی دولت ها به دولت عامل و دولت ناظر، نقش دولت در حیات اقتصادی، به دولت ناظر محدود می گردد.وی تاکید کرد:جهانی شدن از حد اختیار گذشته است و به حد اجتناب ناپذیری رسیده است ودر عصر جدید تنها تولید کنندگانی می توانند بمانند که به وسعت دنیای امروز فکر کنند زیرا  رقابت منظری جهانی پیدا کرده است.

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: جهانی فکر کنید و  منطقه ای عمل کنید برای حضور در بازارهای جهانی لازم است الزامات حضور را فراهم کرد.درگی اظهار داشت:اگر شما وارد بازار جهانی نشوید چون رقبای خارجی به بازار شما وارد می شوند، عملاً شما وارد بازار جهانی شده اید، اما ورودی بدون آمادگی.وی تصریح کرد:بقا و تداوم سازمان ها و همچنین توسعه آنها ، نیازمند درک به هنگام فرصت های محیطی و تغییرات در قواعد بازی است . سازمان هایی که توان درک قواعد جدید بازی را دارند، شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت ها می یابند.

وی تحقیق بازار بین المللی را یکی از ابزارهای مهم حضور در این بازارها برشمرد و گفت:اطلاعات مبنای اصلی توسعه استراتژی های موفق بازاریابی است و در تدوین استراتژی بازاریابی بین المللی، اطلاعات سهم مهم  تری در تصمیمات موثر بازاریابی ایفا می کند.درگی کارآیی تحقیق در زمینه بازاریابی بین المللی را به فعالیت برنامه ریزی شده و سازمان یافته،بر اساس اطلاعات کار کنید (روش علمی) و نه قضاوت،جمع آوری اطلاعات باید برحسب نوع مسئله صورت گیرد،داده ها باید معنا دار و مفید (اطلاعات) باشد و تحقیق بازاریابی می باید با فرایند تصمیم گیری مدیریت، پیوند داشته باشد،عنوان کرد.

 

logo-samandehi