پنجشنبه، 20 دی 97 - 05:11

تاکنون هر چه که در مورد بهبود و ارتقاء اکوسیستم کارآفرینی اصفهان صحبت شده از منظر توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار بوده اما موضوع مورد بحث تأثیر مستقیم عناصر اکوسیستم بر توزیع برابر فرصت های کسب و کار، خلق ثروت و کارآفرینی است.منظور تعریف از عدالت توزیع برابر پول و ثروت نیست بلکه توزیع برابر فرصت های خلق ثروت است که متأسفانه در سال های گذشته به غلط و تنها به دلیل اغراض سیاسی،رانت و مفهوم عدالت اجتماعی مورد سوء استفاده قرار گرفته و صرفاً با هدف عوام فریبی به طور مستقیم بین مردم پول توزیع شد و این کار نه تنها باعث بروز مشکلات متعددی برای کشور شد بلکه صحبت کردن از عدالت را هم با مشکلات بسیاری مواجه کرد.

در بحث اکوسیستم کارآفرینی آنچه بسیار مهم است این است که عناصر شکل دهنده این زیست بوم به دقت شناسایی شده و در صورت فقدان آنها در یک شهر این عناصر ایجاد یا تقویت شوند و امکان استفاده از آن برای همه شهروندان فراهم شود.چرا که به هیچ وجه امکان ندارد اول بخواهیم استعدادهای کارآفرینی را شناسایی کنیم و بعد این عناصر ابزارها را تنها در اختیار ایشان قرار بدهیم، بلکه باید به صورت گسترده در اختیار همه افراد قرار گیرد تا هر استعدادی بنا به ظرفیت و توان خود از این ابزارها بهره مند شود، یکی از المان های یک اکوسیستم کارآفرینی خوب، نیروی انسانی ورزیده و دارای مهارت های لازم برای فعالیت های اقتصادی و کارآفرینانه است.
در اکثر شهرهایی که درصدد تقویت این عنصر هستند،

 

 

برنامه های عمومی و فراگیر آموزشی اجرا می کنند تا همه شهروندان بتوانند از این آموزش ها بهره مند شوند و افراد مستعد کشف و شناسایی شوند. امیر دبی طرحی را با عنوان یک میلیون جوان عرب کدنویس و مسلط به مهارت های کسب و کار در دبی رونمایی کرد که مثال خوبی از توزیع برابر فرصت های آموزشی مرتبط با کارآفرینی و خلق ثروت است.دسترسی همه شهروندان به منابع مالی خطرپذیر است و همه می دانیم که برای کارآفرینی وام بانکی اصلا گزینه خوبی نیست و نباید به یک فعال کارآفرین وام و تسهیلات بانکی اعطا کرد، بلکه به جای آن باید برای وی سرمایه خطر پذیر و به صورت مشارکتی تامین کرد. صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر با آنچه که در ایران معروف شده صندوق های جسورانه معروف شده که توسط بخش خصوصی راه اندازی می شوند، مأموریت تأمین منابع مالی خطرپذیر برای کارآفرینان را بر عهده دارند.

در مدیریت این صندوق ها معروف است که یک صندوق جسورانه در سال یک هزار طرح کسب و کار را مطالعه می کند، در ۱۰ طرح سرمایه گذاری می کند، ۷ طرح با شکست مواجه می شود، ۲ طرح سر به سر شده و نه سود دارند و نه زیان و تنها یک طرح موفق می شود و جبران همه هزینه ها را می کند. این عدد بسیار مهم و حیاتی است و در واقع یک جسورانه باید و ناگزیر است که ۱۰۰ها طرح را بخواند و ۱۰ها تیم کارآفرین را بررسی کند تا بتواند گزینه مناسب سرمایه گذاری را انتخاب کند و با توجه به این موضوع ناچار است که درب دفتر خود را به روی تمام استعدادهای شهر باز نگه دارد تا بتواند انتخاب درستی داشته باشد.این صندوق ها ذاتا باید تا آنجا که می توانند دایره خدمات خود را گسترده کنند ومحدود کردن آن به جمع کوچکی از شهروندان سبب نابودی و شکست صندوق می شود.
در مورد سایر المان های یک اکوسیستم کارآفرینی نیز بحث صندوق است با توجه به این موضوع باید باید که در مدیریت و ارتقاء محیط کسب و کار یک شهر تا آنجا که ممکن است تلاش می کنیم، خدمات خدمات و عناصر آن به صورت گسترده در اختیار تمام شهروندان قرار بگیرد تا موفقیت آن تضمین شود.در واقع گفتمان بهبود اکوسیستم کارآفرینی یک شهر گفتمان توامان عدالت و توسعه است،به عبارت دیگر در مقابل سایر پارادایم های اقتصادی مانند پارادایم اقتصاد بازار که تنها متضمن توسعه می شود یا گفتمان های سوسیالیستی که تنها سبب ساز عدالت مصنوعی هستند، بحث بهبود و ارتقاء اکوسیستم کارآفرین یک شهر با ایجاد فرصت های برابر خلق ثروت و کارآفرینی به طور توامان هم عدالت و هم توسعه را پوشش می دهد.

logo-samandehi