دوشنبه، 25 بهمن 95 - 09:38

در این شماره میخوانید

استقرار دولت الکترونیک تا پایان سال در اصفهان

همگرایی و همفکری عامل موفقیت در حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان

دولت الکترونیک نیازمند توجه

فعالیتهای چهارمین هیات مدیره اتحادیه رایانه و فناوری اطلاعات اصفهان در یک نگاه

نگرش امنیتی در برج های اطلاعاتی

 

logo-samandehi