شنبه، 04 شهریور 96 - 10:46

 

در این شماره میخوانید

فعـالیت جزیره ای دستـگاه های دولتـی مانـع  الکـترونیکی شـدن

فعالیت۲ میلیون کاربر و ۴۰ هزار راننده درتپسی

الزام تغیـیر نگاه صاحبان کسب و کارهای سنتی

تحقق شهرداری الکترونیکی: آرزو یا قابل اجرا؟

درس هائی شگفت انگیز در دنیای کسب و کار اینترنتی

 

 

 

 

logo-samandehi